Digitala avtryck

Vesalis Dental i Jönköping tar sedan flera år tillbaka digitala avtryck med en intraoral scanner. I de allra flesta fall går det att ta ett digitalt avtryck men en liten kamera istället för ett traditionellt avtryck med en avtrycksmassa i en avtryckssked.

Exempel på avtryck som kan tas med vår intraorala scanner

– Inför kron- och brobehandlingar

– Inför tandreglering

– Bettskenor

– Implantatkronor

I september 2019 börjar vi använda en ny utvecklad scanner, Sirona Primescan, som är förfinad och gör den den digitala avtryckstagningen ännu snabbare och smidigare.

Cerec – CAD/CAM

Vesalis Dental i Jönköping erbjuder behandling med porslinskronor som görs på plats med hjälp av Cerec-CAD/CAM. Fördelen med detta är att det går snabbt och smidigt vid besöket i tandläkarstolen och kronan blir klar inom en vecka. 

Behandlingsgång

Vid första besöket prepareras tanden till rätt form. Därefter filmas tanden med en intraoral scanner. I ett datorprogram arbetar tandläkaren vidare med kronan och justerar bland annat kontaktpunkter och höjden, även färgen på kronan registreras. En provisorisk krona cementeras under tiden.

En datorfil med kronan skickas till vår fräs som fräser fram en kronan ur en porslinskub. Den råa kronan glaseras och läggs i en speciell ugn som bränner porslinet. Denna process tar ca 60 minuter.

Vid det andra besöket cementeras den färdiga kronan på plats och behandlingen är färdig!